Svensk vindkraft fortsätter öka

SCBs siffror visar att elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat från 18,18 terawattimmar (tusen miljarder wattimmar) för perioden januari- september 2021 till 24,7 terawattimmar för perioden januari- september 2022, en ökning med 36%. Om trenden håller kommer vindkraften leverera drygt 37 terawattimmar elektricitet 2022. 2021 producerade Sverige drygt 165 terawattimmar elektricitet.

Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Terawattimmar (TWh)2022202120202019
Januari4,2251,6263,5141,84
Februari3,6362,4133,0512,086
Mars3,3193,0132,9752,375
April2,6992,6992,5031,326
Maj2,7681,491,6681,409
Juni1,8561,2571,1521,357
Juli2,251,5541,771,055
Augusti1,9381,8981,2041,197
September2,0082,2272,3691,657
Totalt24,69918,17720,20614,302
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Bildkälla


Sverige producerade drygt 165 terawattimmar elektricitet 2021

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar