EU satsar stort på fri energi

Vad händer

EU tillkännager en plan för en snabb utveckling av fri energi och teknologi. Målet är att den europeiska marknaden ska leda den globala energiomställningen. EU- kommissionens president Ursula von der Leyen presenterade denna satsning, The Green Deal Industrial Plan, i ett tal för World Economic Forum i Davos.

Kontext

EUs plan är ett svar både på Rysslands invasion av Ukraina och stora internationella satsningar på fri energi som USAs Inflation Reduction Act. Planen täcker fyra områden, regelverk, finansiering, utbildning och handel.

  1. Net-Zero Industry Act specificerar europeiska mål för fria energiteknologier till 2030 och fokuserar på snabbare och enklare tillståndsprövningar för produktion och tillverkning. Critical Raw Materials Act ska öka förädling, bearbetning och återbruk av jordartsmetaller och andra material som behövs för produktion av solenergi, vindkraft och batterilagring.
  2. Planen inbegriper satsningar på investering och finansiering av fri energi och innebär tillfälliga lagändringar för att snabba på EUs processer för finansiering till medlemsstater.
  3. Stora insatser på utbildning och träning av arbetare för att kunna nå EUs utsläppsmål.
  4. Hinder mot orättvis handelspraxis på energiområdet och stimulanser för konkurrens mellan regioner och länder.

Vad har det för betydelse

En följd av EUs Green Deal Industrial Plan är att solenergibranschen får ett uppsving vilket speglar USAs enorma satsningar på den växande solenergimarknaden.

The announcement comes after months of petition and discussion from the European solar sector. In December the European Solar Manufacturing Council called for IRA-style tactics to be implemented to shore up a European PV manufacturing base. In fact, it called for a finance vehicle akin to the Chips Act introduced to bolster Europe’s competitiveness with semiconductor technology. 

pv Tech: ‘A significant moment for European solar manufacturers’: EU unveils Green Deal Industrial Plan

I nyheterna

Lämna ett svar