IKEA helt självförsörjande på energi i Sverige

Vad händer

All elektricitet som IKEAs svenska varuhus förbrukar kommer från två vindkraftparker i Sverige. Utöver dessa investerar företaget stort både i solenergi och vindkraft vilket de har gemensamt med många andra svenska bolag.

Kontext

Allt fler svenska företag vill producera sin egen elektricitet och värme och leverera stödtjänster till elnätet. I takt med den snabbt ökade efterfrågan på solceller, batterilager och värmepumpar har också företagens intresse för att själva producera elektricitet ökat.

Ikeas moderbolag Ingka Group äger 575 vindturbiner och 20 solparker i 17 olika länder. Utöver det täcks varuhusen och lagren med nära en miljon solpaneler. Bolagets mål är att fortsätta investera på området. Bland annat investerar man i flera vindkraftsprojekt i Sverige för närvarande. Och förväntningarna från Svenska kraftnät är att allt fler bolag utanför energisektorn kommer att ta efter.

Dagens Industri: Allt fler bolag satsar på egen energi

Marknaden för batterilagring har exploderat efter att Svenska kraftnät höjde ersättningen för tjänster som kan balansera frekvensen i kraftsystemet och många bolag vill nu koppla sina nya energilager till elnätet.

”Det finns flera affärsmöjligheter med ett batterilager. Vi jobbar även med att leverera frekvensreglering, beroende på hur mycket energi vi själva behöver. Vi vill inte drabbas av effektbrist utan tanken är att få en mer stabil leverans i framtiden med allt mer volatila priser och en större andel oförutsägbar elproduktion”, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Dagens Industri: Allt fler bolag satsar på egen energi

Vad har det för betydelse

Konsumenter, myndigheter och investerare ställer idag höga krav på hållbarhet och minskade utsläpp vilket är den kanske viktigaste anledningen till att företag investerar i fri energi och byter ut allt som genererar utsläpp. Men många ser även möjligheter att leverera frekvensreglering beroende på hur mycket energi de behöver själva.

Mellan raderna

Målet för samtliga nämnda aktörer är ändå att bli helt självförsörjande på energi. Ett bolag som uppger att det redan nått dit är Ikea. 

Ikea har i Sverige investerat i tre havsbaserade vindkraftsprojekt: Galatea-Galene, utanför Halland, Triton, utanför sydkusten, och Aurora, som ska placeras mellan Öland och Gotland. De tre projekten kan vid färdigställande producera upp till 38 TWh, vilket är mer än 25 procent av Sveriges elförbrukning under 2021.

Dagens Industri: Allt fler bolag satsar på egen energi

”Det är jättebra att ha egenproduktion. Men problemet var hur vi skulle lagra elen tills vi behöver den. Vi valde att bygga en anläggning för vätgasproduktion, genom vätgasen kan vi sedan producera el vid behov. Vi har också batterier, men de funkar inte för att kunna lagra billig sommar-el till vintern”, säger han.

Dagens Industri: Allt fler bolag satsar på egen energi

I nyheterna

Lämna ett svar