Självförsörjning demokratiserar

Vad händer

Fler företag, städer, ja hela landsdelar har blivit självförsörjande på elektricitet. För vissa handlar det om timmar eller kanske ett dygn, som i södra Australien, men företag med egen elproduktion har gjort sig av med en av sina mest oförutsägbara kostnader och ökat kontrollen över verksamheten.

Kontext

Precis som IKEA ökar många företag sitt oberoende genom att själva producera elektricitet. Till exempel Polarbröd som har fem vindkraftverk som producerar mer elektricitet än hela koncernens förbrukning (tack Lotten för tipset).

Mitt i Spanien ligger byn Ballesteros de Calatrava som tidigt satsade på solenergi och batterilagring. Byn, som bara har fyrahundra invånare, är nu omtalad i hela landet som ett föredöme och andra städer tar intryck av byns arbete.

– Vi vill fylla resten av det här området med solpaneler så att alla hushåll i byn kan snurras med solel, säger borgmästaren Juan Carlos Moraleda.

Han gestikulerar mot tre långa rader av solpaneler på en gräsplan. Här skiner solen också under vintermånaderna.

Under sommarmånadernas många soltimmar ökar elproduktionen. Då produceras ett överskott, som lagras i ett stort batteri som kopplats till solcellsanläggningen. Överskottet kan säljas vidare till stamnätet.

– Det ger oss inkomster som vi kan bekosta vägbyggen och andra projekt med, förklarar Moraleda.

Pionjärprojektet startade 2021 och är snart färdigt. Investeringskostnaden ligger på 340 000 euro enligt Moraleda. Nästan hälften täcks av EU-medel.

yle: Solenergiboom i Spanien

Vad har det för betydelse

Att öka sin självförsörjning är en demokratiserande åtgärd. Ballesteros de Calatrava får pengar över till andra investeringar än elektricitet och värme men också ett minskat beroende av aktörer med större plånböcker och agendor som inte nödvändigtvis hjälper byn.

Värdegrund

Självförsörjning handlar om frihet men också om att kunna samarbeta, att dela och fördela. Med självförsörjning kan vi ta ansvar både för det egna och för varandra, att omsätta omtanke till realitet.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar