Huset, solpanelerna, människorna och tweetsen får mening när vi kopplar dem till varandra

När World Wide Web exploderade i storlek på nittiotalet var det första gången som många människor fick möta ett nätverk och på riktigt uppleva hur de fungerar. Mycket kritik handlade om snuttifiering och att skärmarna skulle leda till att människor slutade läsa.

Vi har både sett en utveckling och en tillbakagång vad gäller det linjära läsandet, många har idag svårare att läsa långa texter utan att pausa, göra något annat och återkomma till texten. Vi vill så gärna komma framåt till slutsatsen och förklaringen.

Men ett missförstånd som vi dras med, och som färgat av sig på andra områden, är att världen är uppdelad i diskreta delar som fungerar var för sig. Taylorism och Fords löpande band finns i våra huvuden vilket gör det svårt att tänka med andra metaforer.

#metoo

Webben har dock visat att det är länkarna mellan idéer som ger dem mening och gör dem begripliga. Kopplingarna mellan ämnen, strukturer och saker klargör och nyanserar. En enskild tweet betyder ingenting men en hashtag kopplar samman världar och startar revolutioner.

Kritiken mot denna kopplade och uppkopplade värld har varit att den är rörig och krånglig, vilket stämmer, det är en komplex värld. Men det är också fördelen med kopplingarna och nätverken 👉🏽 de förmedlar hur världen faktiskt fungerar, verkligheten som den är. Vi människor är delar av vår omgivning, helt beroende av varandra, av närhet och gemenskap. Vi kan förneka det och fortsätta kämpa mot verkligheten eller börja arbeta med utvecklingen, med naturen, med kretsloppet och lösa problemen vi står inför.

Kopplingarna synliggör också att fenomen hänger samman, att våra uppdelningar och kategorier är just det, våra! Naturen är helheten som skapar syret vi andas, den är vårt hjärta, oberörd av våra grupperingar.

Nätverket kopplar till synes orelaterade frågor till varandra. Associationer över ämnesgränser lyfter fram meningen som tidigare bara gick att hitta mellan raderna. Så får livet och samhället betydelse.

Doma i Edsbyn

Lottens vandrarhem i Edsbyn fattar det här. Deras arbete med Agenda 2030 (ja kolla in sidan 😍😍😍) handlar om

  • folkhälsa och människors välmående
  • minskad vattenförbrukning
  • fri energi såklart 🙂
  • goda arbetsvillkor
  • miljöanpassningar
  • engagemang i lokalsamhället

Helhetssyn!

STF Vandrarhem Edsbyn by Lotten Andersson is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Lämna ett svar