Solenergi och batterier nödhjälp till jordbävningsdrabbade områden i Turkiet

Vad händer

Hjälporganisationer skickar 12 000 solpaneler till jordbävningsdrabbade områden i Turkiet. Varje panel har en kapacitet på 400- 500 watt.

Kontext

Erkan emphasized they are fully committed to overcoming the devastation caused in the quake-hit zone and have taken out stock of devices such as solar panels, inverters and batteries, which can be installed on the ground or on the roof, to meet the energy needs. These devices are now prepared to be sent to the affected areas.

“There will be four panels in a container. With the electricity provided by these panels, we will initially operate lighting, telephone charges, information and A+ energy efficiency refrigerators.”

Erkan explained that the goal is to provide sustainable power on a temporary basis using 3–4 kilowatt inverters and batteries for every three to four panels.

Daily Sabah: Türkiye’s quake-hit regions to receive 12,000 solar panels

Hjälpinsatsen finansieras delvis via donationer men mycket kommer från hjälporganisationer som Ahbap Association.

Precis som i Florida efter orkanen Ian har den fria energin varit det som hållit igång hushåll och lokalsamhälle bäst. Även i Ukraina ger solpaneler och batterier hjälp till allmänhet och soldater och tillhandahåller tillförlitlig och förutsägbar energi.

Vad har det för betydelse

Hjälpsändningar av solenergi och batterilagring kan ske extremt snabbt. Elektriciteten kan finnas tillgänglig inom något dygn eller till och med timmar. Elektricitet är avgörande för sjukvård, transporter, röjningsarbete och kommunikation i krisdrabbade områden. Oberoende av bränslen innebär kontinuerlig tillgång till energi.

Värderingar

Nödhjälp handlar om ansvar för varandra, att vi skyddar den som är utsatt och gör vad vi kan för att stärka den som är svag. Vid katastrofer syns det extra tydligt att människor bryr sig om varandra.

I nyheterna

Lämna ett svar