Sedan Rysslands invasion av Ukraina för ett år sedan har EU sparat 12 miljarder euro genom att investera i vindkraft och solenergi

Vad händer

Rysslands invasion av Ukraina skapar ett massivt tryck på EU att få ner energisäkerhetsrisker och skydda sig mot kostnaderna för importen av fossila bränslen. Vindkraft och solenergi har spelat en avgörande roll för att minska beroendet av rysk gas.

Kontext

Kriget i Ukraina har fundamentalt ändrat EUs attityd till fossila bränslen för elproduktion. På grund av kriget ser nu EUs regeringar kol, olja och gas som ett hot mot nationell säkerhet, mot energipriser och klimatåtgärder. Lösningen på alla tre hoten är att bygga mer fri energi snabbare!

Boosted by growing capacity and favourable weather conditions, wind and solar produced a record level of EU electricity since the start of the war. Their combined generation was 546 TWh, an increase of 50 TWh (+10%) compared with the same period in 2021-22. 

Ember: Wind and solar growth save €12 billion since Russia invaded Ukraine

Vad har det för betydelse

The 50 TWh annual increase in wind and solar alone reduced the amount of gas required for electricity generation by 90 TWh (9 bcm) and avoided gas costs of €12 billion, based on the average TTF day ahead price for the period.

Ember: Wind and solar growth save €12 billion since Russia invaded Ukraine

I nyheterna

Lämna ett svar