Landbaserad vindkraft dominerar Europas uppväxling

Vad händer

Europa installerade 19 gigawatt ny vindkraft 2022 och har nu en kapacitet på 255 gigawatt. Huvuddelen av nyinstallerad vindkraft i Europa var landbaserad.

Kontext

87 procent av ny vindkraft i Europa var landbaserad, bara 13 procent till havs.

WindEurope: Wind energy in Europe: 2022 Statistics and the outlook for 2023-2027

Tyskland, Sverige, Finland och Frankrike byggde mest av de europeiska länderna.

WindEurope: Wind energy in Europe: 2022 Statistics and the outlook for 2023-2027

Wind energy generation in Europe has been growing steadily from 370 TWh in 2018 to 489 TWh in 2022, with one anomalous year in 2021 when generation was lower than in 2020. Over the same period, electricity demand has fallen from 2,960 TWh in 2018 to 2,830 TWh in 2022. In part this was the result of lockdowns from the COVID-19 pandemic in 2020 and the war in Ukraine in 2022.

WindEurope: Wind energy in Europe: 2022 Statistics and the outlook for 2023-2027

Vad har det för betydelse

Sverige, EU och resten av världen bygger massor av ny vindkraft, förra året, i år, nästa år, det kommande decenniet. Varför? Det blir billigare och billigare att bygga vindkraft så fler kommer bygga och därför kommer priset på vindkraftverk att fortsätta sjunka.

Mellan raderna

Grow har tagit upp att landbaserad vindkraft är underskattad och missförstådd. På land finns massor av platser som lämpar sig för vindkraft. WindEuropes årsrapport bekräftar denna bild och visar tydligt att huvuddelen av ny vindkraft kommer byggas på land. Debatten om skadad utsikt på Sveriges vackraste kuststräckor må vara relevant för vissa men den riktar allmänhetens blickar åt fel håll, det är huvudsakligen på land vindkraften etableras.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar