Solenergin går om vindkraften i EONs nyanslutningar

Vad händer

För första gången är anslutningen av solenergi större än anslutningen av vindkraft till EONs elnät, mätt i effekt.

Kontext

Under årets sex första månader har EON fått in lika många förfrågningar på solenergi som under hela 2022. Dessutom efterfrågas stora solparker, från dagens som har en kapacitet på 15 till 20 megawatt, till nära 100 megawatt stora solparker.

– Fortsätter installationerna av solel i samma takt som nu så når vi milstolpen 1 000 MW installerad solelseffekt i E.ONs elnät redan i höst. Det är en historisk utveckling vi ser inom solel, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Den totala installerade effekten solel var i slutet av maj 775 MW, vilket med råge överstiger tidigare prognos. Jämfört med förra året ökande inmatningen från solceller i maj med 132 procent.

EON: Historiskt skifte när nyanslutning av solel går om vindkraft

Svenska folket effektiviserar och sparar sin elektricitet, den minskade elkonsumtionen är märkbar.

Under 2023 har den distribuerade elen i E.ONs elnät minskat med cirka 10 procent tack vare att kunderna sparar och effektiviserar.

EON: Elektrifieringen av Sverige juni 2023 (pdf)

Vindkraften har minskat för EON och de bedömer att det har att göra med lokala tillståndsprocessser.

– Vi har upplevt ett historiskt tronskifte när det gäller anslutning av förnybar elproduktion, men vi får ser hur länge det står sig. Vi ser fortsatt stora ambitioner inom både landbaserad och havsbaserad vindkraft. Många projekt kämpar dock med tillståndsprocesserna, säger Martin Höhler.

EON: Historiskt skifte när nyanslutning av solel går om vindkraft

Vad har det för betydelse

Vindkraften lär fortsätta öka i Sverige, både 2023 och 2024 planeras rekordstora installationer. Men det ser ut som att solenergin ökar snabbare i Sverige än vad någon uppskattat. All kapacitet som nu byggs upp för att producera och montera solpaneler innebär hårdare konkurrens och lägre priser.

I nyheterna

Lämna ett svar