Kostnadskurvan för elbilar inte en del av Trafikverkets analys

Kostnadskurva

Kostnadskurvan för elbilar visar hur kostnaden för att bygga elbilar förändras över tid. Det handlar främst om kostnaden för att producera batterier.

Källa: Tony Seba

Konstant sjunkande kostnad?

Hur kan kostnaden fortsätta sjunka år efter år? Framförallt beror det på att tekniken

  • är enkel och
  • består av delar som är standardiserade

men också att produktionen består av fabriksarbete som kan effektiviseras och förfinas. LED- lampor och smartphones är andra tekniker som har samma kvaliteter.

Analyser om trafikens utveckling

Så jag har försökt förstå. Rubrikerna förra veckan handlade om Trafikverkets analys om vägtrafikens utveckling kommande år:

det är omöjligt att nå klimatmålen utan mer biodrivmedel

Dagens Nyheter: Ökad reduktionsplikt krävs – trots rekordlåga trafikutsläpp

Okej. Men om elbilar redan säljer mer än andra biltyper och andelen fortsätter att öka samtidigt som priserna fortsätter att sjunka. Vem kommer köra bilar med biodrivmedel om fem år när elbilar kostar hälften så mycket som andra bilar och där elektriciteten kostar en femtedel av andra bränslen?

På fråga om hur de kommit fram till att Sverige kommer behöva mer biodrivmedel än idag får jag ett par luddiga svar men det avslutas med

För lätta fordon är andelen el av trafikarbetet 40% 2030. För tunga fordon är andelen el av trafikarbetet 10 % 2030.

Trafikverket via epost

Lätta fordon är personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar samt mopeder. Trafikverkets uppskattning är alltså att den totala mängden eldrivna bilar om sex år kommer vara mindre än hälften och att lastbilar huvudsakligen kommer drivas med biodrivmedel. Jag får inte svar på hur de kommit fram till dessa siffror.

Slutsats

Trafikverket har fel, de verkar inte ha hört talas om kostnadskurvor för teknologier och därför drar de fel slutsatser om samhällsutvecklingen. En utökad reduktionsplikt vore bra men inte av de skäl Trafikverket anger.

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar