Hur fort ökar antalet elbilar i Sverige

Som en uppföljning till gårdagens statistik om nyförsäljning av elbilar ställde Rikard en bra fråga.

Om försäljningen och andelen nya elbilar fortsätter att öka i samma takt, när når vi t.ex 50% av Sveriges bilpark?

Rikard Berg Bretz

Så låt oss ta en titt på elbilens framtid. Hur mycket avgaser från bensin och diesel kommer vi behöva leva med 2030?

2023: 5 procent

2023 har Sverige nära fem miljoner personbilar varav 250 000 är elbilar, alltså fem procent.

Antal nysålda elbilar i Sverige

ÅrNysålda elbilar
20152 916
20162 993
20174 359
20187 147
201915 795
202028 097
202157 881
202296 163
Källa: SCB

Nyförsäljningen har ökat väldigt snabbt de senaste åren. I snitt har elbilar ökat med 69 procent per år sedan 2015, inklusive pandemiåret.

Prognos antal elbilar i Sverige 2023-28

Om försäljningen fortsätter öka i samma takt kommer hälften av Sveriges personbilsflotta drivas med elektricitet någon gång under 2027. Och med samma ökningstakt kommer resten av personbilsflottan växla upp året efter, alltså 2028.

ÅrTotalt antal elbilar
2023378 000
2024652 000
20251 117 000
20261 901 000
20273 227 000
20285 467 000
Grow Sverige

Det kommer dock ta längre tid än så att ersätta hela personbilsflottan. När nyförsäljningen av elbilar passerar åttio procent kommer takten minska vilket sker just nu i Norge.

2030: fait accompli

Summan av kardemumman är att med en hög ökningstakt sker förändring väldigt snabbt och för de flesta som en överraskning. 2023 utgör elbilarna bara fem procent av alla bilar. Om fem år kommer nästan inga bensinbilar finnas kvar på gatorna. 2030 kommer vi sannolikt inte andas in några avgaser överhuvudtaget från bensin och diesel.

“Om fem år kommer nästan inga bensinbilar finnas kvar på gatorna”

Förändringen beror på att priset för en elbil sjunker och kommer fortsätta sjunka vilket beror på att batterier blir billigare och billigare.

Källor

4 kommentarer

Lägg till din

Jag köper en elbil när priset är max 200.000kr och tillverkaren lämnar minst 10 års garanti. Dessutom får vikten vara max 1 ton.
hälsning Douglas Weiberg 81 år

Hur tänkte man kring prognosen i denna artikel?
Jag förstår att den kanske rent matematiskt på något sätt kanske är vettigt, men man kan såklart inte bara ta antalet elbilar som säljs och anta att den skulle öka med lika mycket varje år. Man kan göra en uppskattning baserat på ANDELEN elbilar av den totala mängden sålda bilar.
Men att Sverige skulle gå från att köpa ca 300 000 bilar totalt i Sverige 2023 till att köpa över 2 000 000 elbilar 2028 är ju såklart inte möjligt. Det är ju en enorm ökning i bilinköp i allmänhet. I bästa scenariot så säljs då kanske just 300 000 elbilar.

Gör gärna någon typ av koll av era prognoser innan ni publicerar så det inte blir så extremt fel i framtiden.

Lämna ett svar