Batterilagring utvecklas och förbättras snabbt

Vad händer

Batteriutvecklingen är mer evolutionär än revolutionär med små förändringar som sker steg för steg, i jordens alla hörn, från morgon till kväll.

Kontext

Just nu sker fem trender i batteriutvecklingen som kan få stora effekter de närmaste åren.

A battery system in which many individual cells form a working collective is supposed to be able to do everything: It should store a lot of electrical energy, preferably in a small space (volumetric energy density) and with little weight (gravimetric energy density). Safety must also be as high as possible in a crash and the risk of thermal runaway as low as possible. And especially in vehicle segments from the compact class downwards, cost is a key issue. It’s all about money – as always.

electrive.com: On this side of miracles: the five most important battery trends

Mangan

Batterier byggda med litium-järnfosfat har börjat kompletteras med mangan vilket ökar batteriets energitäthet. Mer energi på mindre yta i motsats till dagens batterier som lagrar mindre energi vilket innebär kortare räckvidd för bilar och mindre backup för hus vid ett strömavbrott.

Kisel i batteriets anod

Med mer kisel som ersättning för grafit i anoden blir batteriet tätare och laddar snabbare.

Battery cells with a graphite anode and silicon admixture can be produced on conventional production lines. Experts say they come close to solid-state batteries in terms of properties.

electrive.com: On this side of miracles: the five most important battery trends

Halvledarbatterier

Halvledarbatterier använder fasta elektrolyter istället för flytande som i ett litium-jonbatteri. Det medför att de fungerar snabbare, billigare och säkrare. Tillverkningskostnaden är fortfarande hög vilket är deras största svaghet.

Natrium ersätter litium

Natrium-jonbatterier används redan i bilar och anledningen är enkel, natrium är billigare än litium. Natrium-jonbatterier är dock inte speciellt energitäta. Men de fungerar bättre vid låga temperaturer och har högre tålighet.

The main problems today are about money and affordability. And that is where battery cells that rely on sodium instead of lithium offer potential.

electrive.com: On this side of miracles: the five most important battery trends

Snabbare laddning

Nya laddningstekniker skär ner på laddningstiden avsevärt. CATL- laddare fyller ett batteri från 10 till 80 procent på tio minuter. Experiment för att minska laddningstiden görs både med katoder och anoder.

Most electric cars in the compact segment need around 30 minutes to charge from ten to 80 per cent. That corresponds to 1.4C. And Hyundai’s e-GMP does it in 18 minutes, reaching 2.3C. That is the peak of what customers can buy today at a low price.

electrive.com: On this side of miracles: the five most important battery trends

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

[…] Forskning och utveckling inom batteriteknik går snabbt framåt. Målet är att minska eller eliminera behovet av sällsynta och miljöbelastande mineraler som kobolt och nickel. Genom att använda säkrare och mer tillgängliga alternativ som mangan och järn kan vi minska gruvindustrins påverkan. Till exempel används numera en sjättedel så mycket kobolt i elbilsbatterier som har krävts tidigare. […]

Lämna ett svar