Parkeringshus i trä producerar och lagrar elektricitet

Vad händer

I Malmökvarteret Sege Park byggs en ny stadsdel utifrån byggnader med höga kulturhistoriska värden och en parkmiljö från 1930- talet som bevaras och utvecklas. I projektet görs ambitiösa satsningar på energiproduktion och energieffektivisering, bland annat ett garage byggt i trä.

Kontext

Stadsdelen Sege Park har en enhetlig bebyggelse som härstammar från 1930- talet med en uppvuxen, vacker park, Segeparken. När ombyggnationen är klar kommer ungefär 2 000 människor bo här.

Segeparken

Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster för att köpa och äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Alla som vill ska också ha möjlighet att odla.

Malmö stad: Sege Park

Exempel på delning är cykelköket, cykelgaraget och en mobilitetspool, där boende i området ska kunna hyra bil, cykel och lådcykel.

Parkeringshuset får plats för 600 bilar, varav 120 är laddplatser, och byggnaden får 1400 kvadratmeter solpaneler på taket. Elproduktionen minskar koldioxidavtrycket, avlastar elnätet och minskar behovet av elektricitet från elnätet.

Kjellander Sjöberg: Sege Park

Vad har det för betydelse

Kvartersombyggnaden fungerar som förebild, att hållbarhet är bättre, praktiskt och görbart. Att bygga in delningstjänster och en delningskultur i arkitekturen kan öka gemenskapen i området. Kvarterets koldioxidavtryck minskar i takt med minskad el- och värmeförbrukning.

Mellan raderna

31 odlingslotter ingår i kvarterets parkområden och kan hyras av de boende.

Sege Parks odlingsområde

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *