Industri och bostäder minskar sitt beroende av elnätet

Vad händer

Industri och bostadsområden satsar på åtgärder som minskar, eller helt undviker, kontakten med elnätet.

Kontext

Företag som Hybrit och H2Green Steel, med anläggningar i norra Sverige, undersöker möjligheten att direkt använda vindkraftverk för att producera vätgas till sina anläggningar. Företagen skulle på det sättet kunna undvika beroendet av nätoperatörerna och de stora kostnaderna för anslutningen till elnätet.

Flera av företagen som står bakom projekten tittar på möjligheten att istället för att tillverka el direkt producera vätgas och därmed inte behöva ansluta anläggningarna till stamnäten.

process: Projekten som kan rädda stålsatsningarna i norr

I Tyskland driver logistiktjänstleverantören RheinCargo sex hamnar i Düsseldorf, Köln och Neuss. Hamnarna utgör knutpunkter där varor flyttas mellan vägtransporter, båttrafik och järnväg. I Köln har bolaget satsat på solenergi för att driva kranar och minska behovet av fossila bränslen. Det är ett sätt att öka företagets frihet genom att minska kontaktytan med elnätet och med infrastrukturen för bränsletransporter.

Ett solcellssystem togs i drift på en logistikhall som omfattande renoverades av RheinCargo 2021 vid Hansekai i hamnen i Köln Niehl I. Totalt 315 PV-moduler, var och en med en effekt på 410 watt topp, installerades på taket. Systemet uppnår en effekt på 129 kilowatts topp, vilket kan försörja ett 30-tal hushåll med energi.

Cirka 25 procent av elen som produceras går direkt till att driva en hamnkran och resten matas ut i det allmänna elnätet.

Energinyheter.se: RheinCargo: Solcellsanläggning i hamnen i Köln Niehl startar driften

Ett annat sätt att minska beroendet av elnätet är att byta utrustning till sånt som drar mindre elektricitet. Bostadsbolaget Botkyrkabyggen har ägnat sig åt detta under lång tid. De isolerar för att spara värme i sina lokaler, optimerar sina fläktsystem så att de kräver mindre elektricitet och installerar nya ventilationssystem som återvinner värme i stället för att kasta bort den.

Vad har det för betydelse

Idag har nästan all elektricitet kontakt med elnätet men den dynamiken förändras snabbt. När industrier och bostadsområden försörjer sig själva med elektricitet och värme kommer många energiflöden bli osynliga för samhället. Fler och fler platser kommer inte ha någon försörjning från elnätet överhuvudtaget.

Apparater och prylar kommer i ökad utsträckning fungera autonomt och själva se till att de alltid har den elektricitet de behöver, som dagens självgående gräsklippare som på kvällen åker hem till laddstationen.

När prylar, industrier och tekniken blir mer självförsörjande blir relationen mellan människor och system annorlunda. Vi ser dem mer som diskreta enheter som ”lever” ett eget liv. På gott och ont klipps kopplet till elnätet av.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *