Avfall – Sveriges åttonde värsta utsläppare

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På näst sista/bästa plats i Grows jämförelse hittar vi svenska folkets avfall.

Utsläpp inom avfallssektorn kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från

  • behandling av avloppsvatten och -slam
  • biologisk behandling av fast avfall
  • förbränning av farligt avfall (för destruktion, inte energiproduktion)

Totalt släppte denna sektor ut 950 000 ton koldioxidekvivalenter 2021.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfallsdeponier0,49
Behandling av avloppsvatten0,24
Förbränning av farligt avfall och krematorier0,13
Biologisk behandling av avfall0,09
Totalt0,95
Källa: Naturvårdsverket

Bildkälla: avlopp

Lämna ett svar