Ladda bilen medan du kör

Vad händer

Forskare på Chalmers har klarlagt fördelar med att ladda elfordon medan de kör. De stora fördelarna är att belastningen på elnätet kan fördelas jämnare över tid och avsevärt mindre batteristorlek.

Kontext

Chalmersforskarnas analys är inriktad på svenska fordon och vägförhållanden. I planerna på elektrifierade vägar är det framförallt lastbilstrafiken som är i fokus, i asfalten eller som ett spårvägsnät i luften, men forskarnas analys tittar på effekterna för alla trafikslag. Rapporten visar att vi når de största fördelarna med en kombination av elvägar (ERS) och laddning i hemmet. Kombinationen minskar batteribehovet med över sextio procent i huvudscenarierna. Besparingarna som detta innebär för mindre elbilar är större än kostnader för de elektriska vägsystemen.

En aktör som utvecklat teknik laddning under körning är svenska Elways.

Vad har det för betydelse

När bilar laddar under färd minskar behovet att ladda på kvällar och nätter och trycket på laddstolpar och stationer jämnas ut.

En annan fördel är kombinationen av elektriska vägsystem och stationär laddning som minskar behovet av räckvidd markant.

MDPI: Benefits of an Electric Road System for Battery Electric Vehicles

Mellan raderna

Ytterligare en insikt som forskarna gjort är att platserna där människor bor och besöker har större betydelse för laddningen än hur långt fordonen färdas.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar