Vad gör vi med solpaneler när de tar slut

Vad händer

Forskare i Australien har uppfunnit en process för att återvinna silikon ur solpaneler som sedan kan användas till batteriproduktion.

Kontext

Processen återställer silikon från uttjänta solceller på en dag och utan farliga kemikalier och reduceras till nanostorlek med en process som inte heller använder farliga kemikalier. Därefter blandas silikonet med grafit för att få fram en anod som ökar litium-jonbatteriers kapacitet tiofaldigt!

a new process that safely and effectively extracts silicon from end-of-life solar panels. The process is able to then convert the silicon into a nano material reportedly worth over $45,000 per kilo.

The nano material can then be mixed with graphite to develop a new type of battery anode which has been shown to increase lithium-ion battery capacity by up to a factor of 10.

Renew Economy: “Greener and cheaper:” Deakin Uni extracts silicon from solar panels to make batteries

Vad har det för betydelse

Att råmaterial återanvänds är ett sätt att accelerera etableringen av solenergi och batterilagring eftersom det minskar behovet av utvinning från gruvor. Det är också i linje med ett cirkulärt synsätt där den konstruerade världen integreras med naturen. Människan börjar ta ansvar för sina handlingar och agerar i harmoni med sin omgivning.

I nyheterna

Lämna ett svar