Vindkraftverk i trä

Vad händer

Göteborgsbaserade träteknikföretaget Modvion tillverkar vindkrafttorn i trä. Trätornen är lättare än vanliga betongtorn och har få rörliga delar.

Kontext

Företagets konstruktion är en modulär konstruktion i laminerat trä, ungefär som plywood där lagren läggs i samma fiberriktning vilket ger hög styrka i längdriktningen men flexibilitet och böjlighet på bredden.

Enligt David är byggandet av vindkraftstorn det mest dynamiska träbyggandet man kan hitta i Världen idag. Dels så är formerna allt annat än jämförbara med traditionellt träbyggande. Torn med cirkelformad stomme som dessutom smalnar av uppåt. Dels så utsätts konstruktionen för dynamiska laster om man jämför med en träbyggnad som har statiska laster på konstruktionen. Lasterna (krafterna) kan bli mycket höga, variera stort och komma från olika håll beroende på hur det blåser.

iskogen: Vindkraftstorn av trä – studiebesök i fabriken

Vad har det för betydelse

  • Trä är starkt i förhållande till sin egen vikt vilket möjliggör lättare och högre konstruktioner.
  • Höga trätorn står själva utan stöd till skillnad från ståltorn som kräver extra förstärkning för att kunna bära sin egen vikt.
  • Trä sätts samman med lim och behöver inga inspektioner till skillnad från ståltorn som använder en stor mängd skruvar som regelbundet måste granskas.

Ett stort problem för vindkraft är logistiken för att få de gigantiska strukturerna på plats, något som blir svårare ju högre tornet är. Trätorn är modulära och kan transporteras på vanliga vägar med vanliga lastbilar. Broar, tunnlar och slingrande vägar är inte ett problem för Modvions vindkrafttorn.

En annan fördel med trätorn är att de binder stora mängder koldioxid i stället för det omvända om man bygger i stål.

Mellan raderna

Att bygga moduler i fabrik är det bästa sättet att effektivisera produktionen och sänka kostnaderna. Så går det till när fri energi halverar sina kostnader år efter år.

I nyheterna

Ett svar på ”Vindkraftverk i trä

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *