Elbilen slår rekord i hela världen

Vad händer

2022 stod elbilar för 14 procent av försäljningen av nya bilar i världen, upp från 9 procent 2021 och 5 procent 2020.

Kontext

Antal elbilar i världen

I topp hittar vi de skandinaviska länderna och ett gäng andra europeiska länder tillsammans med Kina. USA, Kanada, Brasilien och andra länder ligger långt efter. Men i vissa länder sker ökningen snabbt, om än från låga försäljningssiffror.

Electric car sales more than tripled in India and Indonesia last year, albeit from a low base, and they more than doubled in Thailand.

reve: Demand for electric cars is booming, with sales expected to leap 35% this year after a record-breaking 2022

I Kina har nybilsförsäljningen av elbilar ökat från sex procent 2020 till sexton procent 2021 och tjugonio procent förra året! Med den ökningstakten kommer elbilar stå för mer än hälften av alla sålda bilar i Kina i år.

Vad har det för betydelse

This matters a lot for the global trend. Not just because so many of the world’s cars are in China, but because it plays a pivotal role in manufacturing, and geopolitically, in putting pressure on other countries to respond and build their own markets.

Sustainability by Numbers: Europe and China are moving quickly on electric cars; the rest of the world is lagging behind

Att uppväxlingen till elbilar tagit fart på riktigt visar världen att det är möjligt och att vi kan göra det snabbt. Oavsett vad bensinbils- och oljeindustrin gör nu kommer eldrift köra över dem som en bulldozer.

Men…

The encouraging trends are also having positive knock-on effects for battery production and supply chains. The new report highlights that announced battery manufacturing projects would be more than enough to meet demand for electric vehicles to 2030 in the IEA’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario. However, manufacturing remains highly concentrated, with China dominating the battery and component trade – and increasing its share of global electric car exports to more than 35% last year.

reve: Demand for electric cars is booming, with sales expected to leap 35% this year after a record-breaking 2022

I nyheterna

Lämna ett svar