Vad skrev egentligen IPCC om hur vi tar oss ur klimatkrisen?

För en dryg månad sedan publicerade IPCC sin sjätte och avslutande rapport om klimatkrisen. Rapporten visar väldigt tydligt att mänskligheten står inför ett avgörande.

There is a rapidly closing window of opportunity to secure a liveable and sustainable future for all. The choices and actions implemented in this decade [ie by 2030] will have impacts now and for thousands of years,

The Guardian: Humanity at the climate crossroads: highway to hell or a livable future?

Nyhetsrubrikerna handlade i hög utsträckning om risken för katastrof och att utvecklingen går åt fel håll. De betonar trösklarna vi riskerar att passera och konsekvenserna det skulle få.

Men…

Forskarna har också infogat ett avsnitt om vad det globala samhället kan och bör göra för att rädda framtiden för människan på jorden.

Lösningar

De fem mest produktiva och effektiva åtgärderna är

  • Solenergi
  • Vindkraft
  • Energieffektivsering
  • Stoppa avskogningen
  • Minskade metanutsläpp

Om vi satsar tillräckligt på dessa har vi kommit långt på vägen mot en lösning. Men det gör vi bara om vi ägnar vår tid och våra resurser åt just dessa.

Undvik

Vi kan inte slänga bort tid på åtgärder som har väldigt liten effekt och rapporten betonar att vi ska undvika

  • Kärnkraft
  • Avskiljning av koldioxid
  • Lagring av koldioxid

Dessa åtgärder är mycket dyrare och ger inte ens tio procent av det vi får ut av satsningar på solenergi och vindkraft. Detsamma gäller bioenergi – att bränna trä eller grödor för att producera elektricitet.

Att satsa på skogen ger väldigt stor utdelning. Minskad avskogning kan minska världens utsläpp med fyra miljarder ton varje år.

That has the potential to cut 4bn tonnes of emissions a year by 2030, not far off double the fossil fuel emissions from the whole of Africa and South America today.

Energy efficiency in buildings, industry, lighting and appliances remains a no-brainer 4.5bn tonnes a year by 2030 as does slashing methane emissions, particularly from leaky fossil fuel installations. The latter could save the equivalent of about 3bn tonnes.

The Guardian: Humanity at the climate crossroads: highway to hell or a livable future?

Lösningarna finns alltså redan – vindkraft, solenergi, träd, energieffektiviseringar och minskning av metan – det krävs ingen ny teknologi. Vi kan implementera dem i våra hem, i kvarteret, i stadsdelar och kommuner, i regioner, länder och världsdelar. Vägen framåt är klar, dags att börja jobba!

Lämna ett svar