Meshnätverk en nyckelkomponent för havsbaserad vindkraft

Vad händer

Hitatchi Energy och Wind Europe formulerar en plan för att knyta samman vindkraftparker i Europa. Med sammankopplade meshnätverk resonerar de, kan vindkraften leverera elektricitet flexibelt och stabilt.

Kontext

Industrisamhällets kultur sätter spår även i nätverkssamhället. Vi är vana att tänka centraliserat och bygga centraliserade system. En mobiltelefon, ett abonnemang. En företagsledning som ger direktiv till varje anställd. Ett vindkraftverk, en kabel till land.

Vindkraft kopplad till centraliserat elnät

Men i nätverk är det inte effektivt att varje nod har en koppling endast till en central nod. Därför börjar nu energiverktyg, kablar, elproduktion och elnät kopplas samman kors och tvärs. Ett nätverk (mesh) av vindkraftverk kan skicka elektricitet till varandra och slutligen ut till elnätet och på så sätt spara resurser och parera flaskhalsar.

Vindkraftverk i meshnätverk

Ännu mer effektivt blir det när ett meshnätverk kopplas utåt från flera noder och det är såna konstruktioner som börjar dyka upp på olika platser i världen.

Offshore hybrid wind farms connected to more than one national grid exist already. The Kriegers Flak wind farm connects the Danish and German grids. And more countries want to combine transmission assets with offshore wind farms. These offshore hybrids save money and space and they enhance energy flows between countries.

Vindkraftverk i meshnätverk med flera kopplingar utåt

Vad har det för betydelse

Energisamarbeten kan vara tekniskt överlägsna men svåra att få till ekonomiskt och politiskt.

“European Governments have set ambitious offshore wind targets. But we need to focus on grids too. Huge investment is required to connect all these new offshore wind farms to energy consumers. The best solution is to develop a meshed offshore grid which connects multiple national grids to each other.”

WindEurope CEO Giles Dickson
Hitatchi Energy

I nyheterna

Lämna ett svar