Småskaliga solparker befriar kvarter från beroendet av elnät och elpriser

Vad händer

Småskaliga solparker kan bidra till att göra bostadsområden självförsörjande på elektricitet. Utanför Gävle bygger privatpersoner och bostadskvarter egna solparker.

Kontext

– Vi pratar om en grön omställning i samhället och det här är ju ett energislag som är gratis så att säga. Visst kan det medföra tekniska problem men de är lösbara, säger han och syftar bland annat på att spänningsnivåerna kan bli för höga om man skjuter in mycket effekt i nätet vid ett givet tillfälle.

Gefle Dagblad: Enkelt att sälja solel på nätet: ”Inga konstigheter”

För att leverera el behöver fastighetsägare ansöka till nätägaren som går igenom förutsättningarna.

– Det är inga konstigheter egentligen, utan det är som som vilken anslutning som helst även om det i de flesta fall handlar om att jag ska förbruka el, inte sälja den.

Rent praktiskt handlar det bland annat om vilken typ av kabel som ska anslutas och om det finns en tillräckligt dimensionerad nätstation i närheten. Hur grov och lång kabeln ska vara beror på hur stora effekter det handlar om och var anläggningen ligger. Storleken på solcellsanläggningen bestämmer också om det behövs låg- eller högspänning. Det finns ett regelverk att förhålla sig till när det gäller till exempel spänningsvärden.

Gefle Dagblad: Enkelt att sälja solel på nätet: ”Inga konstigheter”

Vad har det för betydelse

Under sommarhalvåret innebär solparker att vi inte behöver använda lika mycket vattenkraft eller kärnkraft utan kan istället spara i magasinen för att använda vattenkraften senare.

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *