Stockholms Hamnar bygger sex nya solenergianläggningar

Vad händer

Stockholms Hamnar investerar i solenergi och bygger sex nya anläggningar i Frihamnen, Värthamnen samt Kapellskär.

Kontext

Stockholms Hamnar, som ägs av Stockholms stad och som ansvarar för stadens hamnar, bygger sex nya solenergianläggningar på tak till företagets fastigheter och ökar hamnarnas elproduktion med 550 megawattimmar.

Idag har Stockholms Hamnar fem solcellsanläggningar med en årlig produktionskapacitet på 995 megawattimmar. Nu utökas antalet anläggningar till elva, med en årlig produktionskapacitet på 1 545 megawattimmar. De nya anläggningarna planeras på hustak i Frihamnen, Värtahamnen (fyra stycken) och Kapellskärs hamn.

Om anläggningarna

AnläggningSolpanelerSolcellsyta (kvm)Toppeffekt (kW)Elproduktion (kWh per år)
 Frihamnen (Magasin 6)8851400225200 000
 Nynäshamns hamn500800125125 000
 Kapellskärs hamn2554006055 000
 Värtahamnen1662705555 000
 Stockholm Norvik Hamn 1 6103 600605560 000
Totalt3 4168 5511 070995 000
Källa: Stockholms Hamnar

Vad har det för betydelse

När de nya solpanelerna är på plats kommer nära en tiondel av den elektricitet som hamnarna förbrukar genereras av de egna solcellerna. Genom att producera egen elektricitet med hjälp av solceller minskar hamnarna både beroendet av externa elleverantörer och elkostnader för den egna verksamheten.

I nyheterna

Lämna ett svar