I Rwanda drivs stationer för batteribyte med solenergi

Vad händer

I ett samarbete mellan FNs utvecklingsprogram och Rwandas regering konverteras förbränningsmotorer i motorcyklar till batteridrivna motorer.

Kontext

A battery swap station, also known as a battery switching station or battery exchange station, is a facility where electric vehicle drivers — including electric moto drivers — can quickly replace a depleted battery with a fully charged one in the same amount of time it takes to refuel a gas-powered motorcycle.

Clean Technica: Solar-Powered Battery Swap Stations Could Speed Rwanda’s Shift to Electric “Motos”

Motorcyklar och mopeder är Rwandas mest populära transportmedel. I huvudstaden Kigali finns fler än 26000 mopedtaxi som drivs med bensin och genererar stora utsläpp och luftföroreningar.

Att omvandla dessa till eldrift ger flera vinster.

  • Fler jobb
  • Intäkter till kommun, företag och förare
  • Minskade utsläpp
  • Mindre luftföroreningar och bättre hälsa för människor

Stationer för batteribyte innebär att en motorcykel eller moped snabbt kan byta ett tomt batteri och direkt köra vidare med full laddning.

Samarbetet mellan FN och Rwandas regering innebär stora investeringar i stationer för batteribyte samt att en mängd förbränningsmotorer byts ut mot eldrift.

Eldriften har ytterligare en fördel för Rwanda. Med solenergi kan batterier laddas för en fast engångskostnad.

Vad har det för betydelse

Solenergi innebär att batteribytet inte anstränger ett redan överbelastat elnät. Dessutom kan stationerna placeras på platser långt ifrån elnät och där elektricitet är svårtillgängligt.

Lösningen med batteribyte som laddas med solenergi överkommer flera svåra hinder.

  • Otillräcklig och ostabil tillgång till elektricitet.
  • Höga initiala investeringskostnader.
  • Långa laddtider.

Projektet kan också fungera som exempel på en lösning för en värld på väg bort från fossila bränslen till elektricitet och batterilagring.

Källor

Lämna ett svar