Solenergi gör dig lite friare

Solpaneler är en investering. De kostar en hel del men det är en engångskostnad. Utdelningen är snabb och du kan tjäna igen investeringen på två- tre år, därefter är elektriciteten från solpanelerna gratis.

Fri från operatörer

Med solpaneler på hustaket som producerar elektricitet minskar ditt behov av elektricitet från operatören. Det minskar ditt beroende av operatören.

Fri från elnätet

Elektricitet från solpaneler kan användas direkt, utan långa förflyttningar via det nationella elnätet. Ett strömavbrott i elnätet får mindre effekt på de som får sin elektricitet från solpaneler på taket. Beroendet av elnätet minskar.

Fri från elpriser

Du betalar löpande för elektricitet från elnätet. Priserna fluktuerar och har ökat mycket de senaste åren.

Med solpaneler på hustaket minskar ditt behov av elektricitet från eloperatörerna. Du påverkas mindre av prisförändringar och ditt ekonomiska oberoende ökar.

Källor

Lämna ett svar