Frågor jag saknade i valrörelsen

Ur ett klimatperspektiv är tid en avgörande parameter. När växlar vi upp?

Nyhetsmedia saknade tyvärr insikten om och viljan att belysa detta och ställde nästan inga frågor om åtgärder i närtid. Partierna missade i hög utsträckning också denna nyckel till vår gemensamma framtid.

  • Vad gör ni 2023 för att minska Sveriges utsläpp?
  • Vad gör ni 2024 för att minska Sveriges utsläpp?
  • Vad gör ni de närmaste fem åren för att minska Sveriges utsläpp?
  • Hur ser svensk energiproduktion ut om fem år?
  • Hur ser svensk energiproduktion ut om tio år?

Tidsperspektivet visar konkret vad som planeras, hur det ska genomföras och var. När vi håller oss till de insatser som sker inom fem år ser vi vad som är realism.

Grows femårsplan visar att vi kan ersätta kol, olja och gas med solenergi, vindkraft och batterilagring på fem år. Det är inte önsketänkande men förutsätter hårt arbete och stora investeringar. Ur ett moraliskt perspektiv handlar detta om att ta ansvar, för det egna och för samhället.

Bildkälla

Ett svar på ”Frågor jag saknade i valrörelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *