En inverterad pyramid koncentrerar solljus och effektiviserar solceller

Vad händer

På Stanford University utvecklar man en solcellsteknik för att fånga solljus utan att behöva rikta solcellerna efter solens rörelser.

Kontext

Forskaren Nina Vaidya utgick ifrån idén att solcellen ska kunna koncentrera ljuset i samma punkt oavsett varifrån ljuset kommer.

Vaidya and Solgaard determined that, theoretically, it would be possible to collect and concentrate scattered light using an engineered material that smoothly increased in refractive index – a property that describes how quickly light travels through a material – causing the light to bend and curve towards a focal point. At the surface of the material, the light would hardly bend at all. By the time it reached the other side, it would be almost vertical and focused.

“It’s a completely passive system – it doesn’t need energy to track the source or have any moving parts,” said Vaidya, who is now an assistant professor at the University of Southampton, UK. “Without optical focus that moves positions or need for tracking systems, concentrating light becomes much simpler.”

Stanford News: Stanford engineers’ optical concentrator could help solar arrays capture more light even on a cloudy day without tracking the sun

Tekniken kan ersätta de skyddande lager som används idag på solceller, ta bort behovet att följa solljuset och samtidigt skapa utrymme för kretsar och mekanismer för nedkylning och minska ytan som behövs för att producera elektricitet.

Vad har det för betydelse

Mindre solcellsyta innebär mer elektricitet till en lägre kostnad vilket är den stora fördelen med denna lösning. Forskarna har lyckats ta fram prototyper med 3D- skrivare vilket innebär att produktionskostnaden kan bli låg.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar