Vi kan släppa konflikten med centraliserad energi

Vi i miljörörelsen har svårt att släppa tanken på det dåliga, det som orsakar global upphettning, de teknologier som skövlar natur och ställer människan inför konflikter.

Men dessa konflikter utspelar sig lika mycket i våra tankar som i den fysiska världen. Vi kan släppa dem. Tricket är att rikta tankarna framåt, mot den energi vi vill ha, mot lösningar istället för problem.

Planer för att ersätta kol, olja och gas är förlösande eftersom vi kan släppa problemen i tanken och ägna oss åt konkret handling. Att jag tjatar om solenergi, vindkraft och batterilagring är inte för att det kommer lösa alla våra problem, sorry, utan för att få dig att tänka på rätt sak, på handlingar du kan göra och inte på det som försatt oss i detta prekära läge.

Diskussionen om dagens problem kommer inte ta slut om vi inte ändrar tänkande. Vi kan inte älta samma tankar och förvänta oss att våra känslor ska ändras.

Problemet med centraliserade metoder är att människor har sämre möjligheter att påverka dem i motsats till fri energi som stärker oss. Men vi får inte mer fri energi genom att ägna oss åt kol, olja, gas och uran.

Vägen framåt

Alla dessa förslag flyttar makt och kontroll från centrala, starka aktörer till människor i ändarna. De går att genomföra utan att först ta en lång, jobbig konflikt och debatt.

Bildkälla: Let’s go to the beach

Lämna ett svar