Solcellsnorm och klimatneutralt byggande i Malmö

Vad händer

Förskolan Klövervallen i Malmö byggs med solceller för att producera elektricitet, enligt stadens solcellsnorm, och trämaterial och återbrukat tegel på fasaderna.

Kontext

Från 2023 är solceller norm på Malmös gemensamma byggnader. Ett nytt projekt, på förskolan Klövervallen i Rosengård, är ytterligare ett steg som tar Malmö mot klimatneutralt byggande som norm.

För att lyckas skapa en tät, grön och funktionsblandad stadsdel med höga hållbarhetsmål har vi valt att utföra tillbyggnaden med en stomme av trä som binder koldioxid samt återbrukat tegel som huvudsakligt fasadmaterial. Stor vikt har lagts på återbruk och att bevara värden i den befintliga förskolan. Med solceller placerade i optimalt läge produceras förnybar solel och bidrar till att motverka klimatförändringar.

De nya lokalerna och gården har planerats för att främja samverkan mellan de befintliga och de nya avdelningarna, såväl som mellan förskolan och det omkringliggande lokalsamhället.

White Arkitekter: Klövervallens förskola i Rosengård, Malmö

Malmös styrande politiker har enats om att solcellsinstallationer ska vara standard vid alla kommunala nybyggen – och ombyggnationer, rapporterar Sydsvenskan.

Senast 2030 ska hela Malmö enbart försörjas av förnybar och återvunnen energi, enligt stadens miljömål.

Energi & Miljö: Solceller ny byggstandard i Malmö – även vid ombyggnader

Vad har det för betydelse

Ju fler klimatneutrala hus som byggs desto mer kommer det ses som det nya normala, även i byggindustrin som står för stora koldioxidutsläpp. Projektet är en utveckling av beslutet om solceller som norm för alla nya byggnader.

Malmö har enligt en rapport som gjordes för fyra år sedan 104 000 kvadratmeter som lämpar sig för solpaneler och den ytan kan leverera nio procent av stadens totala energiförsörjning. Med dagens elpriser kan placeringar som inte tidigare ansågs lönsamma omvärderas. Dessutom har kravet på att solceller endast ska installeras där det blir ekonomiskt lönsamt slopats. Nu ska de också installeras för att staden ska nå miljömålen, enligt Sydsvenskan.
Senast 2030 ska hela Malmö enbart försörjas av förnybar och återvunnen energi, enligt stadens miljömål.

Energi & Miljö: Solceller ny byggstandard i Malmö – även vid ombyggnader

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *