När konsumenterna får bestämma växlar samhället upp snabbare

Det senaste årets rapportering om solpaneler, hembatterier och luftvärmepumpar har varit positivt överväldigande. Försäljningskurvorna pekar allt brantare uppåt och huvudorsaken är att hushållen själva kan investera och påverka sin elproduktion, elpriser och associerade utsläpp. Kostnader och priser har fallit så långt att etableringen av solenergi nu sker i stor skala över hela världen.

När människor själva bestämmer hur elektricitet och värme produceras och används väljer de fri energi eftersom de får större kontroll över sina liv och det är ett sätt att bidra till det gemensamma bästa. Alla som frustrerat väntat på politiska beslut har äntligen ett sätt att ta saken i egna händer.

En demokrati handlar inte bara om valdagen och vem som får flest röster. När medborgarna som grupp ökar sitt inflytande över ett samhällsfenomen stärks demokratin, ofta via nya lagar och marknader, och vi får bättre möjligheter att forma våra liv.

Energi är en nyckelkomponent i alla samhällen och har kontrollerats av stater och företag sedan industrisamhällets början. Att denna dynamik förändras kommer få lika omfattande följder på samhället som uppkomsten av internet. Inflytande över elproduktion och distribution har varit verktyg att påverka historiens gång med. Förutom TV- stationer och media är kraftverk och elnät det första som attackeras i ett krig. Utan elektricitet och värme skickas hushållen tillbaka till medeltiden.

Sverige har en exceptionellt centraliserad el- och värmeförsörjning. Vi har tre elnätsföretag, ett nationellt elnät och ett antal stora kraftverk som levererar energi till landets alla delar. När vindkraftverk, solpaneler och energilagring ersätter det fossila flyttas kontroll från jättarna till familjer, bostadskvarter, företag och organisationer.

I politiken kommer vi debattera om hushåll får skicka elektricitet till sina grannar och hur vi utformar system för V2G. De stora energijättarnas inflytande kommer att minska i takt med att konsumentmarknaden för energiverktyg exploderar.

Vi ser starten på detta just nu, hushåll som tröttnat på elbolagens stelhet och fluktuerande elpriser och växlar upp till egen elproduktion. Rekord för solenergin kommer bli så vanligt att nyhetsmedia inte längre ser det som en nyhet.

Källor

Lämna ett svar