Ett friare liv, när vi tillåts samarbeta

Det är kopplingar mellan hushåll, fordon och bostadskvarter som kan befria oss. Fossilindustrin håller oss fångna med sitt regelverk och sina kablar. Vi bryter kedjorna genom att investera i fri energi; i solpaneler, batterilager och dubbelriktad elektricitet.

Frihet är en konsekvens av samarbete. När vi öppnar system och ger varandra tillgång till resurser blir vi alla starkare och skapar en gemensam dynamik. Grannen som laddar sina batterier gör ditt hushåll mer motståndskraftigt med ledningar som skickar elektricitet i två riktningar. Ett hushåll blir både en konsument och en producent.

Elnätet är en otroligt effektiv och välfungerande maskin. Från ett fåtal jättestationer delas elektricitet med hela landet, ja hela kontinenten. På nittonhundratalet var detta det mest effektiva, ja det enda möjliga sättet att producera och distribuera elektricitet. Men Sverige har förändrats. Elnätet är idag ett hinder för samarbete och utveckling, det håller oss fångna i en jättelik hierarki som vi inte kan påverka.

Med fri energi kan stadsdelar, lokalorganisationer, bostadskvarter och kommuner samverka om elproduktion, lagring och distribution. Fri energi innebär att människor kan ta ansvar både för den egna och den gemensamma energiförsörjningen. Att dela elektricitet kan vara ett lokalt beslut där grannar delar med grannar, höghus med höghus och en kommun kan agera som backup när kvarter får strömavbrott.

Grow Sverige: Det fria samhället

Varje solpanel som börjar ta emot solljus och varje batteri som lagrar elektricitet ger oss kontroll över våra liv och vårt samhälle. Vi tar tillbaka makten över energin genom att bygga ett mer distribuerat elsystem. Att koppla hushåll i ett grannskap ger de boende möjlighet att fördela och forma elflöden utifrån egna behov. Vi bryter energikedjorna genom att investera i fri energi; i solpaneler, batterilager och dubbelriktad elektricitet.

Lämna ett svar