Det fria samhället

En kommentar i Facebookgruppen gav mig en tankeställare. Rune Söderström skrev om inlägget Ett friare liv

Jag är mycket positiv till mer solenergi men inte för att vinna personlig frihet utan för att medverka till ett hållbart gemensamt elsystem och elnät. Bra för individen, nationen och global omställning. Jag menar att det är direkt missvisande att inte kommunicera hur den ökande solelproduktionen i hela Europa måste integreras med andra delsystem för energilagring och smart styrning. Diskutera gärna hur Sverige ska klara att integrera nya 2 GWp per år. Eller kan tillväxttakten öka till 3 GWp per år?

Rune Söderström

Den personliga friheten är förstås en poäng med solenergi, vindkraft och batterilagring. Men det finns en annan sida som jag tycker är ännu viktigare, frihet för grupper och samhället.

Frihet för människor i grupp

Med fri energi kan stadsdelar, lokalorganisationer, bostadskvarter och kommuner samverka om elproduktion, lagring och distribution. Fri energi innebär att människor kan ta ansvar både för den egna och den gemensamma energiförsörjningen. Att dela elektricitet kan vara ett lokalt beslut där grannar delar med grannar, höghus med höghus och en kommun kan agera som backup när kvarter får strömavbrott.

Ett lägenhetshus med trettio lägenheter kan lagra elektricitet i ett gemensamt batterilager som alla boende har tillgång till och som fördelas på de boendes egna premisser.

Jonas Birgersson är inne på detta spår och beskriver sin vision om Energisamhället

Precis som vi behövde bygga en ny infrastruktur för internet, ska vi nu bygga en ny infrastruktur för el. Det är inte särskilt svårt och dyrt, men vi måste tänka nytt.

Nyckeln är möjligheten att mellanlagra elen – och att dela den. Det kan ske på olika sätt, som vätgaslager eller batterier i olika storlekar. Utanför Karlshamn planeras ett stort batteri på 70 MW. Mindre batterier kan finnas på stadsdelsnivå, för en enskild fastighet som ett hyreshus, men det går också att köpa ett batteri till sitt eget hem. Batterierna laddas när priset är lågt och används när efterfrågan och priset är högt.

Avgörande är emellertid att man kan dela elen med varandra, mellan lagren. Då kan man koppla ihop sitt eget hem med grannarnas, med andra fastigheter i samma bostads­område och i sin tur bostads­områdena med varandra, och så vidare i energi­gemenskaper. EU är pådrivande i skapandet av energi­gemenskaper och sedan 2022 är det lagligt att skapa dessa i Sverige.

SvD Debatt: ”Batterinätverk kan ge oss robust elförsörjning”

Centralisering motverkar lokalt samarbete och ansvarstagande

Allt detta är omöjligt med energi från de centraliserade kraftjättarna. Kol, olja, gas och uran producerar elektricitet som levereras från en central aktör till folkmassorna.

Moral och synsätt

Frihet för det egna och det gemensamma är en del av ett närande synsätt.

For progressives, freedom means much more than the absence of government constraints. It also means having the power and resources to act on one’s own goals and values, to pursue a fulfilling life, and to participate fully in the social and political life of the community.

For Democrats, freedom is about empowering individuals to pursue their own goals and aspirations. This means ensuring that everyone has access to basic necessities like healthcare, education, and a living wage. It also means protecting individual rights, such as the right to vote, the right to marry who you choose and the freedom to decide your own reproductive health.

Framelab: Framing Freedom: Biden’s 2024 campaign plan

Och på samma sätt som att frihet för den enskilde är ett viktigt moraliskt värde är frihet för gruppen också avgörande för ett gott samhälle. Friheten manifesteras på olika sätt inom olika områden. När vi talar om energi handlar friheten om att flytta makten över produktion och lagring till mindre grupper bort från kraftindustrin, från centraliserade system till decentraliserade och distribuerade nätverk.

Källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *