Cirkulärt! Batterifabrik skapar fjärrvärme från avloppsvattnet som kyler fabriken.

Vad händer

Volvo och Northvolt etablerar en batterifabrik som kyls ned med avloppsvatten som också blir fjärrvärme.

Kontext

På Hisingen i Göteborg bygger Volvo och Northvolt (i samarbetsbolaget Novo Energy) Nordens första gigafabrik. Utöver att konvertera bilar från förbränningsmotorer till eldrift ägnar sig Novo Energy på fler cirkulära processer. Tillverkningen kommer att kylas med renat avloppsvatten som då värms upp och sedan förser Göteborg med fjärrvärme.

Lösningen, som är det enda i sitt slag i stor skala, innebär att avloppsvatten som vanligt renas och att värmen tas upp i fjärrvärmenätet. I stället för att gå ut i havet leds vattnet vidare till den nya batterifabriken där det kyler tillverkningsprocessen.

Det återuppvärmda, cirka 30-gradiga vattnet, leds sedan tillbaka till Gryab via Göteborg Energis värmepumpar där överskottsvärmen tas omhand ytterligare en gång innan det rena vattnet slutligen släpps ut i havet.

Energi & Miljö: Batterifabrik på Hisingen ska kylas med avloppsvatten

Konstruktionen har två ledningar, 6 kilometer långa rör, som leder 1 200 liter vatten varje sekund från Novo Energy till Gryab och tillbaka. En ledning med kallt vatten till fabriken och en ledning med varmt vatten tillbaka.

Etableringen av gigafabriken genererar även fördelar för Göteborgs invånare genom olika projekt och leveranser. Staden ligger i fas med tidplanen för dessa leveranser, inklusive tekniskt vatten för kyla och retur av värme samt förbättringar av kollektivtrafik, anslutningsvägar och elförsörjning.

Energinyheter.se: Volvo och Novo Energy storsatsar på Nordens första gigafabrik

Vad har det för betydelse

Spara elektricitet och dricksvatten. Hoppa över arbetet att få tag på nedkylt vatten och frakta det till din fabrik. Undvik förbränning av bränslen för att värma lokaler. Cirkulära processer minskar beroendet av råvaror utifrån. Ökar friheten att forma och skapa processer som passar era lokala förhållanden.

Källor

Lämna ett svar