En portabel solpark

Vad händer

Det österrikiska bolaget SolarCont har utvecklat ett portabelt solenergisystem, Solarcontainer, som fungerar som en mindre solpark.

Kontext

Solarcontainer är sex meter lång, 2,4 meter bred och 2,9 meter hög. Vikt: 20 ton. Den består av 240 solpaneler monterade på en vikbar ställning.

Kapaciteten är 140 kilowatt och sträcker 60 meter i två riktningar. Ytan som tar emot solljus är 720 kvadratmeter.

På grund av den dubbelsidiga konstruktionen halveras kablarnas längd till inverteraren vilket ökar elproduktionen.

Ett modulärt system innebär att flera containrar kan kopplas samman med varandra och med batterilager.

Längd120 meter
Solpaneler240
Yta720 kvadratmeter
Montering5 timmar

Solarcontainer är utformad med internationella standardmått för containrar och kan transporteras på fartyg, tåg och lastbilar som en vanlig container.

The Solarcontainer has the measurements of a 20-foot “high-cube” container according ISO 668 with CSC

Vad har det för betydelse

Based on an average power consumption of a 4-person household of 4000 kWh per year and a location in Southern Germany, the solar container can supply approx. 32 households with climate-friendly electricity.

At a location in Southern Europe it can even be up to 50 households due to the high solar radiation.

Solarcontainer

Solenergi ökar människors oberoende av elnätet, operatörer och elpriser. Solarcontainer ger organisationer, myndigheter och företag friheten att producera och använda sin egen elektricitet.

På avlägsna platser kan Solarcontainer garantera stabil tillgång till elektricitet och ersätta elnät och dieselgeneratorer.

Källor

Lämna ett svar