Solenergi i kooperativ uppmuntrar människor att delta

Vad händer

Kooperativa solenergilösningar erbjuder en väg framåt för de som inte har råd att sätta upp solpaneler på det egna hustaket.

Kontext

I byn L’Anse i Michigan, USA, har Upper Peninsula Power Company etablerat ett framgångsrikt kooperativt solenergiprojekt. Genom att samarbeta med lokala organisationer har företaget installerat solcellssystem på offentliga byggnader vilket genererar elektricitet utan utsläpp och sänker elkostnaderna för samhället.

The solar array near the village of L’Anse has 340 panels and a generating capacity of about 110 kilowatts. It produces power for about 50 households or organizations that signed up as subscribers.

Inside Climate News: Want to See Community Solar Done Right? A Project in Michigan’s Upper Peninsula Can Serve as a Model

En central utmaning var att finansiera projektet från tillräckligt många kunder. Ett bidrag på 140 000 dollar från Michigans miljödepartement betalade för 25 låginkomsthushåll. 25 andra kunder är hushåll med högre löner och föreningslokaler, till exempel en kyrka.

För dessa hushåll minskade elräkningen med 300 dollar per år. Operatören noterade en minskning i antalet sena betalningar från hushållen.

Projektet var en framgång på grund av ekonomiska fördelar men ännu mer genom att lokalbefolkningen uppmuntrades till aktivt deltagande. I motsats till denna framgång har flera liknande projekt misslyckats genom att hålla kunder och lokalbefolkning utanför planering och genomförande.

“When utilities have offerings that they call community solar, but are not required by state policy, the only guarantee is that the utility is benefiting,” she said. “Any customer benefit is secondary and hard to quantify. Time and again, we have seen that we cannot expect just outcomes from leaving utilities to their own devices.”

Inside Climate News: Want to See Community Solar Done Right? A Project in Michigan’s Upper Peninsula Can Serve as a Model

Kooperativa solcellsanläggningar ägs och drivs av en grupp individer eller organisationer. Genom att dela kostnaderna för installation och underhåll kan medlemmar i kooperativet dra nytta av lägre kostnader per kilowatttimme jämfört med traditionella elavtal.

Vad har det för betydelse

Kooperativ solenergi ger hushåll, småföretag och föreningar möjlighet att dela solenergins kostnader och fördelar med varandra.

Kooperativa solenergiupplägg kan vara en effektiv strategi för att uppnå både finansiella och sociala mål. Förutom lägre kostnader kan kooperativ främja lokala jobbtillfällen, öka skatteintäkterna och stärka den lokala ekonomin. Dessutom kan de bidra till att bygga en mer motståndskraftig och hållbar framtid för lokalsamhällen.

Källor

Lämna ett svar