Solenergi och vindkraft ersätter fossilgas i USA

Vad händer

Fri energi växer i en rasande takt i USA och kan ersätta fossilgas inom 3 år.

Kontext

Enligt en rapport från Federal Energy Regulatory Commission (FERC) stod solenergi i mars för 2,8 gigawatt nytillkommen produktionskapacitet vilket motsvarar 99,7 procent av all ny kapacitet i USA. För sjunde månaden bidrog solenergi med mer ny kapacitet än någon annan energikälla.

Solar has now been the largest source of new generating capacity from September 2023 to March 2024. Further, new solar capacity added in Q1 2024 was more than double the solar added in Q1 2023 (2,774 MW).

Electrek: How renewables could beat natural gas in US generating capacity within 3 years – in numbers

De senaste tillskotten innebär att solenergi utgör 8,25 procent av USAs totala kapacitet, mer än vattenkraften som utgör 7,88 procent. Vindkraft fyller 11,77 procent av landets kapacitet att producera elektricitet. Solenergi och vindkraft står alltså för mer än en femtedel av USAs elproduktionskapacitet. För ett år sedan stod solenergi för 6,67 procent och vindkraften för 11,51 procent.

FERC rapporterar dock bara data om större inrättningar som solparker, de inkluderar inte solpaneler på hustak. Enligt US Energy Information Administration (EIA) står solenergi i hushåll för mer än en tredjedel av landets solenergi. USAs totala kapacitet är alltså sannolikt närmare 12 procent av landets totala elproduktionskapacitet.

Vad har det för betydelse

Både IEA och FERC bedömer att solenergin kommer öka ännu snabbare i år och de kommande åren och kommer utgöra mer än tjugo procent av landets kapacitet inom tre år. Detta slår givetvis ut en stor mängd fossila bränslen som kol och fossilgas och därmed en mängd koldioxidutsläpp.

Källor

Lämna ett svar