Lokal energi inbakad i den fysiska verkligheten, Solar Punk FTW!

Maria Starck tipsade om denna fantastiska video om Solar Punk, en anarkistisk rörelse för en livsbejakande grön samhällsutveckling. Inriktningen är på det hoppfulla mer än det vi ska undvika. Innan du säger ”stopp” och ”hur ska det gå till” och ”det kommer vanligt folk aldrig gå med på”, låt oss ta en titt på vad denna idé kan inspirera till, vad kan vi ta med oss och använda oavsett hur våra liv ser ut. Här är några spontana reaktioner

  1. Utgå ifrån det som är. Om jordens uppvärmning lett till översvämningar och höjda vattennivåer så att kajer i våra städer ligger under vatten, lägg större fokus på eldriven småbåtstrafik och bryggplatser. Utforma ett nytt vattenliv.
  2. Skapa istället för att debattera. När troll lockar oss med upprörande utspel riktar vi blicken mot det asfalterade parkområdet som vi börjat omvandla till en trädgårdsmiljö där barn kan leka. Sätt upp en solpanel och en lykta. Fota skapandeprocessen och dela.
  3. Måla upp en framtid att sträva mot. Vi lägger alldeles för mycket energi på reaktioner, på kritik och på att argumentera om de problem vi redan känner till. Lägg minst lika mycket tid på att visualisera hur du vill att det ska vara, världen som du vill bidra till. Dela med oss andra.

Solar Punk utgår ifrån det lilla

  • från stigen som skapats av människors fötter på vägen mellan hus och cykelväg
  • konsten som visar en väg framåt i en värld som drabbats av hårda väderomslag och anpassat lösningarna till dem
  • digital teknik som ger en människa verktyg att förstå sin omgivning och agera för att hjälpa både sig själv och sina medmänniskor

Solar Punk tar fasta på den kanske viktigaste och största förändringen som samhället genomgår just nu

  • från atomistisk industriell Taylorism
  • till den sammankopplade helhet som är verkligheten.

Att separera ett fenomen från sitt sammanhang kan vara nödvändigt för att fatta beslut men innebär att fenomenet tappar mening när vi försöker förstå det.

Solenergi blir på riktigt begriplig först när vi ser den i sitt sammanhang, kombinationen av frihetliga värden, konstnärliga uttryck, hur politiker samverkar med invånare för att införliva tekniken i omgivningen och hur den lyser upp lekparker och fotbollsplaner på kvällarna.

Ett svar på ”Lokal energi inbakad i den fysiska verkligheten, Solar Punk FTW!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *