Jättefabrik i Växjö för tillverkning av batterier och batteriladdare

Den svenska batterisagan fortsätter, nu har Micropower i Växjö beslutat att bygga en batteri- och laddarfabrik, som ett led i företagets industriella tillverkning av batterier och batteriladdare.

Ett omfattande hållbarhetsprogram upprättades från start i projektet. Byggnaden ska spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan. Arkitektbolaget har ritat huvudkontoret i trä från stomme till fasad och invändiga ytskikt. Man sparar på material och söker återbrukslösningar, exempelvis i markbeläggning på gården.

Dagvatten sköts helt inom fastigheten med regnbäddar, dagvattendammar och lummig grönska som samlar upp vattnet och lyfter utemiljön. En stor mängd solceller kommer att försörja produktionsanläggningen med minst lika mycket el som byggnaden förbrukar.

Fastighetsvärlden: Micropower satsar på 20.000 kvm nytt i Växjö

Lämna ett svar