Tyska staten satsar 50 miljarder euro på cement- kemikalie-, och stålindustrins uppväxling

Vad händer

Tyskland satsar drygt 582 miljarder kronor i subventioner på att växla upp den tunga industrin till utsläppsfri teknik.

Kontext

Programmet för subventioner riktar sig till de bolag som släpper ut mest, minst 10 kiloton koldioxid per år vilket framförallt handlar om tillverkningsindustrin. Syftet är att dessa bolag ska växla från förbränning av fossila bränslen till klimatneutral teknik.

Den tyska regeringen räknar med att initiativet kommer ge en minskning med 350 miljoner ton koldioxidutsläpp till 2045, vilket är en tredjedel av industrins mål.

Tyskland har som mål att minska sina koldioxidutsläpp med en tredjedel till 2030 och nå nettonoll till 2045, nyckeln för att nå dit är att få ned industrins utsläpp.

Tysklands stålsektor står för ungefär 30 procent av den tyska industrins koldioxidutsläpp.

Dagens PS Cleantech: Tyskland satsar hundratals miljarder på grön industri

Till exempel kan staten täcka mellanskillnaden för produktion av konventionellt och grönt stål.

Vad har det för betydelse

Tysklands utsläpp kommer minska snabbare på grund av denna satsning. Precis som Energiewende stimulerar landets satsning omvärlden att haka på och göra liknande investeringar. Att staten satsar pengar är kritiserat från många i finansvärlden men i miljörörelsen ses detta som rätt väg och att Tyskland agerar föredömligt.

I nyheterna

Lämna ett svar