Hur ska vi återanvända solceller och turbinblad

Vad händer

Energimyndigheten utreder hur solceller och vindturbiner ska kunna tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt.

Kontext

Uppväxlingen av solenergi och vindkraft för med sig ökande mängder restmaterial och avfall att hantera. Kan vi återanvända materialen? Bryta ner i komponenter som är användbara i något annat sammanhang? Vad gör vi med uttjänta solceller och turbinblad?

Vi behöver planera hur den fria energitekniken ska hanteras och hur avfall kan förebyggas. Energimyndigheten har fått i uppdrag att på kort tid utreda frågan och ta fram förslag.

Vad har det för betydelse

Energimyndigheten ber om din hjälp! Hör av dig till cecilia.mattsson@ri.se med förslag och tankar.

I utredningen ingår att ta fram:

  • förslag på åtgärder
  • förslag på författningsförslag, i det fall det är relevant
  • konsekvensbeskrivning av samhällsekonomiska effekter
  • bedömning av förväntad miljö- och klimatnytta
  • bedömning av förväntade effekter för berörda aktörer
Energimyndigheten: Cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad

I nyheterna

Lämna ett svar