EU Solar Standard – solenergi ny norm för Europas byggnader

EU-parlamentet har antagit EU Solar Standard, en lag som innebär att byggnader i EU ska förses med solenergi. Från och med 2026 kräver EU Solar Standard att alla nya bostadsbyggnader ska drivas med solenergi på taket till 2030. Offentliga byggnader ska retroaktivt installera solpaneler på sina tak. 

“I dag nådde EU-parlamentet en enorm milstolpe för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi genom att anta EU Solar Standard. Från och med 2026 kommer EU Solar Standard att kräva solcellsinstallationer på tak över en betydande del av Europas byggnadsbestånd. EU Solar Standard lägger makten i medborgarnas händer och kommer att befästa energiövergången till de platser där vi sover, arbetar och bor.

Jan Osenberg, Senior Policy Advisor at SolarPower Europe

EU Solar Standard är en del av EUs plan Fit for 55, klimatlagstiftning för att minska växthusgaser med 55 procent till 2030. Ett avsnitt i Fit for 55 handlar om att eliminera utsläpp från europeiska byggnader. Direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) beskriver hur solpaneler ska installeras på offentliga byggnader och bostäder. 

Buildings are responsible for over one third of greenhouse gas emissions in the EU. Thanks to this agreement, we will be able to boost buildings’ energy performance, cut emissions and tackle energy poverty. This is one more big step closer to EU’s objective of reaching climate neutrality by 2050. Today is a good day for citizens, our economy and our planet.

Teresa Ribera, Spanish third vice-president of the government and minister for the ecological transition and the demographic challenge

According to the European Commission, buildings in the EU are responsible for 40% of our energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions.

Saur Energy: EU Adopts Plans For New Energy Efficient Building, Revises Solar Standard Rules

Direktivet gäller för installation av solcellsanläggningar på:

  • 2026: Alla nya kommersiella och offentliga byggnader.
  • 2027: Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som renoveras och som klarar en solcellsinstallation tekniskt.
  • 2029: Alla nya bostadshus.
  • 2030: Befintliga offentliga byggnader.

The proposed revision of the energy performance of buildings directive aim to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and energy consumption in the EU building sector. They plan to make it climate neutral by 2050. It also aimed to have more worst-performing buildings renovated and improve information-sharing on energy performance.

Saur Energy: EU Adopts Plans For New Energy Efficient Building, Revises Solar Standard Rules

När nätet kommer ikapp energiomställningen, kommer installation av energiproduktion där vi använder energi också att hjälpa nätet, genom att hålla elen lokal och ge medborgarna den information och tekniska förmågan att använda el smart. De kan se när de genererar mer el och kan anpassa sin förbrukning därefter.”

Jan Osenberg, Senior Policy Advisor at SolarPower Europe

Källor

Inlägget har tidigare publicerats i Grows nyhetsbrev. Läs mer och prenumerera här.

Lämna ett svar