Kunskap och pengar- två fördelar med egen solenergi och lagring

Vad händer

Oscar Kööhler har utvecklat en app för att styra ett av sina hembatterier och drar nytta av energiarbitrage. Det innebär att batteriet laddas när elpriset är lågt och elen används eller säljs när priset är högt.

Kontext

I familjen Kööhler-Tidblads vita villa, med solceller på taket, sitter numera även tre batterier om sammanlagt 30 kilowattimmar (kWh).

– Vi började med ett mindre batteri på 10 kWh, men ville öka vår självförsörjning av solel och har därför installerat ytterligare två batterier, säger husägaren Oscar Kööhler som till yrket är energiingenjör och projektledare hos Scania.

Elinstallatören: Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Oscars app visar

  • varifrån elektriciten kommer
  • var elektriciten används
  • batteriernas laddningsnivå
  • en kurva över elprisets variation ett dygn framåt i tiden

I appen samlas data in från hybridväxelriktaren (som hanterar både solcellerna och batterierna), elbilsladdboxen och husets värmepanna. Allt måste synkas på ett smart sätt. Egen solel ska användas i första hand, och all laddning kan inte ske samtidigt när elen är billig.

Elinstallatören: Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Vad har det för betydelse

Kalkylen visar att familjen under 2022 sparade 29 909 kronor, jämfört med om de enbart köpt el från nätet

– Utan solceller och batterier hade vi fått en mycket högre elkostnad. Investeringen efter grönt avdrag var 250 000 kronor, så om elpriserna fortsätter att vara höga har den betalat av sig på cirka åtta år. Dessutom höjer vi värdet på huset, säger Oscar Kööhler.

Elinstallatören: Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Mellan raderna

2022 gjorde nästan niotusen köpare grönt avdrag för installation av energilagring vilket är en fyrdubbling jämfört med 2021.

Förbrukningen av hushållsel för en liten lägenhet är ofta mindre än 10 kWh/dygn. För en större lägenhet eller småhus, kan hushållselen uppgå till mer än 20 kWh/dygn. Elvärmda småhus har vintertid ofta en förbrukning på cirka 100 – 150 kWh/dygn eller mer.

Konsumenternas energimarknadsbyrå: Förbrukning

Kunde inte hålla mig, här nedanför kan du se min elanvändning förra året. Jag bor i radhus och köper elektricitet men inte värme (det sköter bostadrättsföreningen). Elektriciteten levereras av ETC El och de har en webbportal och en mobilapp där de presenterar förbrukning, pris, miljöpåverkan och lite annan info, klart och redigt 🙂

Fakta

Kilowattimmar är mängden elektricitet som

  • finns i ett batteri
  • en solpanel producerar under en viss tid
  • en apparat förbrukar

Hur mycket är en kilowatt?

I nyheterna

Lämna ett svar