Första noden i ett internet för energi

Vad händer

I Lund bygger Jonas Birgersson och fastighetsfirman Wihlborgs den första noden i ett nytt distribuerat elnät.

Kontext

I fastigheten Alfa 3-6 finns ett batterilager och i det närliggande studentboendet, en solcellsanläggning. På dagtid behöver fastigheten elektricitet samtidigt som boendet producerar mer än sitt elbehov just då. Mellan Alfa 3-6 och studentboendet byggs ett likströmsnät som kan dela elektricitet mellan byggnaderna.

Warp News: 🔋 Här kommer Energisamhällets första prototyp byggas

Det lokala elnätet är konstruerat utifrån internets grundkoncept som öppnar för obegränsat antal kopplingar till batterier, solpaneler, vindturbiner och andra energiverktyg.

– Installationen i Lund blir först i världen med en Internetifierad lösning för energidistribution, detta gör det möjligt att installera obegränsat med lokala energiresurser eftersom det traditionella nätet inte påverkas negativt.

I närheten finns flera fastigheter som senare kan komma att ingå i energisamarbetet och på så sätt byggs nätet på med fler enheter

Energi & Miljö: ”Internetifierad” lösning för energidistribution i Lund

Resultatet är ett nytt elnät, en energigemenskap, parallellt med det nationella elnätet. Det nya lokala elnätet består av lokal elproduktion i form av vindkraft och solenergi kombinerat med batterilager.

Distribuerade nätverk är extremt robusta och tillförlitliga. Internet är världens största distribuerade nätverk och som du vet stannar aldrig hela nätet, bara mindre delar.

Grow Sverige: Utrusta skyddsrum med energilagring

När det lokala elnätets delar talar samma språk kan batterier, solceller, transformatorer bytas ut och kopplas vidare vilket innebär att användaren inte blir beroende av en enskild leverantör eller komponent.

Genom att skapa ett öppet protokoll (Energy Protocol EP) för energidelning minskar beroendet av enskilda leverantörer och elpriserna kan sänkas på sikt. Möjligheten har endast funnits sedan den 1 januari 2022 då det genom ett EU-beslut blev tillåtet att dela el mellan fastigheter.

Energi & Miljö: ”Internetifierad” lösning för energidistribution i Lund

Vad har det för betydelse

Vi behöver fler kopplingar mellan elproduktion och energilagring, både lokalt och mellan länder. I ett öppet system där hushåll, bostadskvarter och stadsdelar äger informationen om nätverken kan människor decentralisera elförsörjningen. Lösningen kan skalas upp utan stora individuella investeringar.

I nyheterna

Lämna ett svar