Cirkulär ekonomi på 7 minuter

Varje år utvinns runt 100 miljarder ton material i världen. 90 procent av dessa går förlorade! Vi slänger kläder, elektronik, mat, skor, mobiltelefoner och vattenflaskor.

Vår nuvarande ekonomi är linjär.

  1. Vi tar resurser,
  2. skapar produkter och
  3. slänger sedan bort dem!

Den cirkulära ekonomin handlar om att istället se avfall som en resurs, inte som skräp.

I en cirkulär ekonomi…

  1. Använder vi mindre. Vi är medvetna om våra konsumtionsvanor och väljer material med omsorg.
  2. Använder vi längre. Produkter utformas för att hålla och för att kunna återanvändas.
  3. Gör vi rent. Vi undviker giftiga material och processer.
  4. Använder vi igen. Vi maximerar återanvändning av material.

Källor

Lämna ett svar