Fri energi producerar 100% av Kaliforniens elbehov

Vad händer

Flera timmar om dagen, sju dygn i sträck, har solenergi, vindkraft och vattenkraft i Kalifornien producerat mer än 100% av delstatens elbehov.

Kontext

California ISO: Today’s Outlook

Sju dagar på raken, under flera timmar mitt på dagen, har den amerikanska delstaten Kalifornien producerat mer än 100 procent av sitt elbehov med vindkraft, solenergi och vattenkraft.

Never before has California reached 100% on a weekday & never before more than two days in a row.

Twitter @mzjacobson

14 mars kl 11:50 nådde Kaliforniens elproduktion 116,7 procent av elbehovet.

Andel av elbehov (procent)
Solenergi76,56
Vindkraft21,53
Geotermisk energi4,54
Småskalig vattenkraft1,53
Storskalig vattenkraft12,61
Totalt116,77

Vad har det för betydelse

Så här ser framtiden ut för världens energiförsörjning. Kapaciteten på de flesta ställen kommer leverera mer än behovet. Lagring blir en del av ekvationen, hur mycket beror på lokala väderförhållanden.

Källor

Lämna ett svar