Lagrad elektricitet i “hiss”

Elektricitet kan genereras på många sätt, vanligast från en rörelse som får turbiner att snurra. Till exempel hissar fyllda med något tungt som åker ner när elen ska användas. Förutsägbart, lätt att planera och går att ladda med vindkraft, solenergi, ja vilket energislag som helst.

Energy Vault: Gravity

#Energilagring #Hiss #Solenergi #Vindkraft #Elektricitet #Planerbart

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar