Svensk Solenergi: 2,5 terawattimmar elektricitet från solparker väntar på klartecken

Vid utgången av maj i år väntade 93 anmälningar för markbaserade solparker på besked från länsstyrelserna. Tillsammans skulle parkerna kunna producera 2,5 TWh el, vilket är mer än den årliga elanvändningen i Malmö. Det visar en ny kartläggning som genomförts av Svensk Solenergi.

Nya solparker kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket är snabbare än något annat energislag.

Svensk Solenergi: Ny kartläggning visar: 2,5 TWh el från solparker väntar på klartecken

Branschorganisationen Svensk Solenergi tar upp fem argument för en snabbare etablering av solenergi i Sverige.

Fem fakta om solparker

  1. Solparker kan byggas snabbare än något annat kraftslag.
  2. Solenergin är ett utmärkt komplement till annan elproduktion.
  3. Investeringsviljan är stor och många aktörer ligger i startgroparna.
  4. Sverige ligger långt efter andra länder.
  5. Den genomsnittliga livslängden för solparker är 30–40 år.

Läs mer på Svensk Solenergis webbplats.

Bildkälla

Lämna ett svar