Hur återvinner vi solpaneler

Vad händer

Emilie Oxel O’Leary har grundat företaget Green Clean Solar som återvinner och tar hand om allt avfall från solparker.

Kontext

Vi är på väg mot en värld där energiförsörjningen domineras av solenergi. Med den utvecklingen följer ett antal utmaningar, bland annat hur vi hanterar restmaterial och förbrukade solpaneler.

It’s not just broken panels, as many headlines may imply. It’s also the batteries, metal, plastic, and cardboard that pose a challenge—it’s the seemingly innocuous wood crates from PV panel shipments that begin to pile high as we discuss megawatts worth of equipment needs. These crates, critical to safe shipping, accumulate in alarming quantities on large project sites, demanding a responsible and efficient solution.

Heatspring: Shining a Light on Utility-Scale Solar Recycling

IRENA (International Renewable Energy Agency) uppskattar att 78 miljoner ton solpaneler når slutet av sin livscykel 2050 med en årlig ökning på 6 miljoner ton.

Vi behöver nya lösningar för att kunna hantera dessa enorma mängder skrot och värdefulla mineraler. Mineralerna är redan eftertraktade på grund av kostnaden för gruvbrytning men övriga material hamnar lätt på marken vid en solpark.

  • Pappkartonger används för att frakta solpaneler. Omfattningen är runt 130 kartonger per installerad megawatt i kapacitet. Att återvinna dessa kan tyckas vara en självklarhet men med stora kvantiteter blir även papp ett stort arbete.
  • Pallar som kartongerna levereras på måste också tas om hand. I Sverige finns en industri för att hantera pallar men den behöver sannolikt utvecklas och utvidgas.
  • Stål som håller solceller på plats och utgör solpanelens inramning väger mycket men är värdefullt om det omvandlas till former som går att använda.

Producenter har ett ansvar att använda så få olika material som möjligt. Till exempel är papp som sätts fast med metallklamrar mycket svårare och dyrare att återanvända.

Vad har det för betydelse

Det här är en ny bransch som kommer växa mycket det kommande decenniet. Redan idag är mängden uttjänta solceller så stor att de hamnar på skroten.

I nyheterna

Lämna ett svar