77,6% av Kinas kollektivtrafik drivs med elektricitet och hybridmotorer

Vad händer

Kinas transportminister tillkännagav, vid det årliga mötet om landets framtid och riktning, att elektrifieringen av den kollektiva busstrafiken nått 77,6 procent.

Kontext

New Energy Vehicles (NEV) är elhybrider, laddhybrider, elbilar och elfordon som drivs med bränsleceller.

On a groundbreaking announcement from Beijing, Minister of Transport Li Xiaopeng revealed that new energy vehicles (NEVs) now power an impressive 77.6 percent of China’s public transport system.

BNN: China’s Public Transport Revolution: 77.6% Now Powered by New Energy Vehicles

2017 slutade miljonstaden Shenzhen köra dieselbussar och växlade upp till eldrift — först i världen — och stadens taxiflotta följde snabbt efter.

At a Shenzhen bus depot, driver Ou Zhenjian told AFP he had been ferrying passengers around the city for 18 years and saw a “big difference” with the shift to electric.

“It is really comfortable to drive… easy to operate, and environmentally friendly. It’s soundless too — it’s great to drive like this.”

VOA: China Leads the Globe in Electric Bus Service

Nu har hela Kina växlat upp sin kollektivtrafik. I veckan tillkännagav transportminister Li Xiaopeng att 77,6 procent av kollektivtrafik på väg är så kallade New Energy Vehicles.

The country has been accelerating the construction of smart roads, smart railways and smart ports. New energy and clean energy equipment have been more widely used, he said.

Li also said the country has built the world’s largest high-speed rail network, expressway network and postal express delivery system, as well as a world-class port cluster.

VOA: China Leads the Globe in Electric Bus Service

Vad har det för betydelse

Busstrafikens uppväxling medför utsläppsminskningar på 5 procent av de totala utsläppen från transporter.

Trafikbullret i de stora städerna har dämpats märkbart, även på fyra- och femfiliga motorvägar.

“(Diesel buses) emitted a lot of exhaust… Especially when walking on the road, the smell made me very uncomfortable, but now it’s gone,” a young male passenger told AFP as the bus purred through the city.

Källor

Lämna ett svar