Dröjer det ända till 2060 innan Kina blir självförsörjande på fri energi?

Vad händer

Goldman Sachs uppskattar att Kina blir självförsörjande på solenergi, vindkraft och energilagring år 2060. Är det en rimlig bedömning med tanke på de senaste beskeden från landets regioner.

Kontext

I förra veckan gick Kinas prefekturer ut med uppdaterade målsättningar för produktion av solenergi, batterier och vindkraft. Wall Street- firman Goldman Sachs bedömer att denna uppväxling kommer göra Kina energioberoende 2060, efter en gradvis minskning av fossila bränslen kombinerat med investeringar i fri energi och elnät.

Those forecasts come from Goldman Sachs Research, which predicts China’s combined capacity of solar and wind energy will reach 3.3 terawatts by 2030, far exceeding the government’s current target of 1.2 terawatts.

GS Research predicts China will require about 520 gigawatts of storage, more than three-fourths of which will come from batteries— 70 times higher than 2021. The remainder of the storage increases will come from pumped hydropower facilities.

Goldman Sachs: China may reach energy self-sufficiency by 2060

Vad har det för betydelse

Goldman Sachs analytiker gör bedömningen att övergången från kol, olja och gas kommer ske gradvis och under ett par decennier.

Renewables and renewable-based hydrogen will gradually displace coal for power generation, gasoline and diesel for vehicles, and natural gas for industrial use.

Goldman Sachs: China may reach energy self-sufficiency by 2060

Att kostnadskurvorna för solceller, batterilagring och vindturbiner pekat rakt nedåt i flera decennier finns inte med i deras analys. Om prisutvecklingen fortsätter på samma sätt kommer priset på fri energi vara lägre än alla fossila bränslen, i alla världens länder, inom tre år! Att det sedan ska ta 25 år för Kina att växla upp verkar…osannolikt.

Mellan raderna

Varför investerar Kina så stor i kol parallellt med fri energi? Det är en försäkring för att kunna hålla alla industrier igång dygnet runt, året om och veta att man kan nå de uppsatta målen. I takt med den fria energins uppväxling kommer Kinas kolanvändning minska, precis som i övriga världen. Varför? För solenergi och vindkraft har en marginalkostnad på nära noll till skillnad från all bränslebaserad energi.

I nyheterna

Lämna ett svar